ladyguin.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  eXTReMe Tracker
   
   
   
   
   
  Tijd III: Tijdreizen en de "Grootvaderparadox".....
   
  Tijdreizen en de grootvaderparadox…
   
  Met tijdreizen doelt men meestal op het heen of terugreizen in de tijd, doorgaans met behulp van een tijdmachine. Bij de huidige stand van kennis van de wetenschap is nog niet aantoonbaar gebleken of dit al of niet mogelijk is. Wel is aangetoond dat reizen in de tijd in principe mogelijk is. Albert Einstein stelt in zijn algemene relativiteitstheorie dat tijd relatief is. Dit houdt in dat de tijd langzamer gaat naar mate een persoon zich steeds sneller voortbeweegt door het universum.
  Om even terug te komen op dat tobben en piekeren Niet afhaken nu! :--)
  De grootvaaderparadox: "Als ik terugga in de tijd en ik dood mijn grootvader, hoe is het mogelijk dat ik dan besta?" en de 
  relativiteitstheorie van Einstein:
  De ontwikkeling van de Speciale Relativiteitstheorie door Albert Einstein in het begin van de 20e eeuw heeft het absolute begrip van tijd, zoals wij dat in het dagelijks leven ervaren, naar de prullenbak verwezen. Uit twee postulaten leidde Einstein af dat tijd geen absoluut begrip is. Van twee gebeurtenissen, a en b, is dan niet altijd te zeggen of a voor, gelijktijdig met of na b heeft plaatsgevonden. De ene waarnemer kan eerst a waarnemen en dan b, een andere eerst b en dan a.
  Essentieel hierbij is of er een causaal verband mogelijk is tussen gebeurtenissen a en b, in acht genomen dat een signaal nooit sneller kan reizen dan het licht. Veronderstel dat b volgens een waarnemer kort gebeurt na a, maar dat de afstand tussen a en b zeer groot is. In dit geval kan b geen gevolg zijn van a, omdat een signaal uit a nooit op tijd aankomt bij b. De twee gebeurtenissen a en b zijn dus niet causaal verbonden, er wordt ook wel gezegd dat ze een ruimte-achtig verband hebben. In deze situatie zullen alle andere waarnemers ook een ruimte-achtig verband waarnemen, onder hen zijn sommigen die waarnemen dat a en b gelijktijdig plaatsvinden, of dat a gebeurt ná b.
  Stel nu dat a en b gebeurtenissen zijn die volgens een waarnemer gebeuren op plaatsen die niet ver van elkaar liggen, maar dat b wel zoveel later gebeurt dan a, dat een signaal langzamer dan het licht van a naar b kan reizen. In dat geval kan er een causaal verband zijn tussen de gebeurtenissen, en kan b een gevolg zijn van a. Er wordt ook wel gezegd dat ze een tijd-achtig verband hebben. Alle andere waarnemers zullen ook een tijd-achtig verband waarnemen, en altijd gebeurt a vóór b.
   
  In de moderne natuurkunde worden vaak gedachte-experimenten uitgevoerd over tijdreizen. Er bestaan modellen waarmee tijdreizen mogelijk zouden zijn, maar volledig ontwikkeld zijn deze momenteel nog niet. Er bestaat bovendien geen experimenteel bewijs dat deze modellen juist zouden zijn, terwijl een experimenteel bewijs de enige manier is in de natuurkunde om de juistheid van een theorie vast te stellen. Om deze modellen te testen zou men een zwart gat of een wormgat moeten manipuleren om de tijd-ruimtestructuur te vervormen. Het praktische bezwaar hiertegen is dat men astronomische hoeveelheden energie hiervoor nodig heeft (in de grootte orde van de jaarlijkse energieproductie van onze plaatselijke ster de zon), althans volgens de huidige stand van kennis. Wellicht zijn er nog andere methoden om dit te testen maar heden (2009) is hierover nog niets bekend. Serieuze natuurkundigen als Paul Davies en Kip Thorne denken ondanks deze moeilijkheden dat tijdreizen toch mogelijk is. Andere geleerden vinden van niet omdat het strijdig zou zijn met het belangrijke causaliteitsprincipe
  Bij het denken over tijdreizen ontstaan vaak paradoxen zoals de 'grootvaderparadox`. Deze kan als volgt geformuleerd worden: "Als ik terugga in de tijd en ik dood mijn grootvader, hoe is het mogelijk dat ik dan besta?". De mogelijkheid van tijdreizen zet dan ook het hele begrip van causaliteit op zijn kop. Een mogelijke oplossing volgens sommige kosmologen is dat bij iedere ingreep in een tijdlijn in het verleden een nieuwe parallelle tijdlijn ontstaat zodat er geen paradox meer is. Vanaf de ingreep bestaan er nu twee takken naast elkaar: de oorspronkelijke ongewijzigde en de nieuwe met een gewijzigd verder verloop naar de toekomst. In het bovenstaande geval van de grootvaderparadox zou dan het volgende zijn gebeurd: Ik ga terug in de tijd. Op het moment dat ik arriveer in het verleden is er een ingreep in de tijdlijn en ontstaat er op hetzelfde moment een nieuwe parallelle tijdlijn. Zo zijn er vanaf dat moment twee tijdlijnen die 'naast elkaar' bestaan in het multiversum: Een lijn waar ik in het verleden teruggereisd ben en eventueel mijn grootvader vermoord. En de 'originele' tijdlijn waar er in het verleden niets ernstigs met mijn grootvader gebeurd is zodat ik gewoon geboren ben om later naar het verleden te kunnen reizen.
   
  Zijn er al mensen/wezens in “ons” huidige heden belandt?
  Tot op heden zijn geen personen of objecten waargenomen waarvan onomstotelijk kon worden vastgesteld dat zij door middel van tijdreizen uit een andere tijd naar het heden zijn gereisd. Sommige onderzoekers menen echter dat UFO's in werkelijkheid tijdmachines zijn waarmee onze verre nakomelingen uitstapjes naar het verleden (ons heden) maken. Zij beweren dat er vaak opvallend veel meldingen van UFO's zijn op plaatsen waar even later een grootschalige ramp plaatsvindt zoals natuurcatastrofen of door mensenhand veroorzaakte rampen als grote veldslagen of terreurdaden. Als dit volgens de bovenstaande bewering tijdreizigers zijn, dan lijken deze de ultieme 'ramptoeristen' te zijn. De reden dat we nog geen merkbaar bezoek hebben gehad uit de toekomst kan ook zijn dat het heel moeilijk is om precies in "ons" heden terecht te komen, ons heden is namelijk onmeetbaar kort. Zodra je "nu" zegt, waarmee je wat voor ons het heden is bedoelt, is het alweer verleden tijd dat je dat gezegd hebt en is het het heden dus niet meer. Het is dus heel moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om precies in het heden te komen waarin wij leven.
  Een bekende oneliner is: 'there's no future in time travel' (er zit geen toekomst in tijdreizen).
   
  Tijdreizen van atomen:
  Kan een reis in de tijd plaatsvinden binnen hetzelfde parallelle universum waarin het object zich voor de tijdreis bevindt? Een reis is in dit geval niets meer dan het verplaatsen van atomen. Dit reizen gebeurt met als variabelen de tijd en plaats. In theorie is het aantal atomen waaruit het heelal of een parallel universum op een gefixeerd punt in de tijd is opgebouwd, een vaststaand getal.
  Zou men binnen hetzelfde parallelle universum bijvoorbeeld 1 duizendste seconde terugreizen in de tijd naar dezelfde plaats, dan zou men zichzelf kunnen ontmoeten. Echter de twee lichamen zouden bestaan uit exact dezelfde atomen, met als overeenkomst dat ze afkomstig zijn uit hetzelfde parallelle universum, maar met als verschil dat ze afkomstig zijn van twee verschillende tijdstippen. Bij een reis naar een ander parallel universum doet zich hetzelfde voor, maar bestaan drie mogelijke overeenkomsten, of de objecten bestaan uit dezelfde atomen, of uit andere, of ze hebben gemeenschappelijk voorkomende atomen.
  Feit blijft wel dat er binnen één parallel universum dan twee dezelfde atomen aanwezig zullen zijn. De vraag rijst dan ook of het mogelijk is dat een atoom op één punt in de tijd op twee plaatsen binnen één parallel universum kan voorkomen? Als dit onmogelijk is, lijkt ook het maken van een tijdreis onmogelijk. Stel dat tijdreizen wel mogelijk is, en zou een atoom daadwerkelijk in stoffelijke zin een tijdsreis kunnen maken, dan zou volgens de relativiteitstheorie het heelal van het parallel universum waarheen het atoom reisde, een stijging geven in de hoeveelheid massa en energie. Of nu één, alle of substantiële hoeveelheden aan atomen van één parallel universum een tijdreis zouden maken, naar allemaal een tweede parallel universum, zouden in beide universa de fundamentele natuurkundige principes veranderen. Het is dan ook mogelijk dat tijdreizigers zelf, en eventuele objecten die ze meenemen op hun reis, in theorie in twee parallelle universa, hoe miniem of desastreus dan ook, de natuurkundige wetten zouden beïnvloeden.
  Wil men als in bovenstaand verhaal als ruimtereiziger een ramp uit het verleden exact aanschouwen, en daarvoor terugreizen in de tijd, dan moet de reis bij voorkeur binnen hetzelfde parallel universum gebeuren. In een willekeurig parallel universum kan die ramp namelijk of exact hetzelfde, of anders, of helemaal niet hebben plaatsgevonden. De kans dat de ramp eveneens heeft plaatsgevonden in een willekeurig parallel universum is aanwezig, maar kan dus ook op nul worden gesteld. De meest recente schatting van het aantal bestaande parallelle universa binnen het multiversum ligt op 10 tot de macht 500. De tijdreiziger moet bij zijn reis dan ook de beschikking hebben over een methode om niet gedurende de reis in een ongewenst parallel universum te komen, en hij moet waarschijnlijk later ook weer terug naar zijn eigen tijd en plaats.
   
  Tijdreizen in film en literatuur:
  Literatuur: Het is echter bijzonder aantrekkelijk voor veel mensen met creatieve beroepen om te filosoferen over terugreizen in de tijd. Tijdreizen is dan ook een thema dat veel voorkomt in sciencefiction. Mark Twain schreef al een verhaal over een tijdreis in 1889, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Het is het fictieve verhaal van een 19e eeuwse Amerikaan die terecht kwam in de tijd van Koning Arthur. H.G. Wells was de eerste schrijver die een moderne sf-roman aan tijdreizen wijdde: De Tijdmachine (The Time Machine) uit 1898.
  Film: In de jaren 1985-1990 kwamen drie delen Back to the Future uit. Andere films die 'tijdreizen' als centrale thema hebben, zijn onder meer: The Time Machine (1960) en The Time Machine (remake) (2002), naar de roman van H.G. Wells, The Time Tunnel (1966), Voyagers! (1982), Les Visiteurs (1993), Timecop (1994), Donnie Darko (2001), Time Changer (2002), Timeline (2003), The Butterfly Effect (2004), A Sound of Thunder (2005) en Kruistocht in spijkerbroek (2006).
  De in 1984 uitgebrachte film The Philadelphia Experiment is in dit verband extra interessant, omdat de makers claimden dat hún script gebaseerd was op een ware gebeurtenis: In 1943 zou als gevolg van een experiment, waarbij door (grootschalige) manipulatie van magnetische velden getracht werd militaire objecten (voor radar) onzichtbaar te maken, een compleet slagschip van de Amerikaanse marine geteleporteerd zijn, en zouden twee bemanningsleden van dit schip per ongeluk via de hyperruimte in het jaar 1983 zijn beland. De in 2005 voor televisie vervaardigde driedelige Amerikaans-Britse miniserie The Triangle borduurt voort op dit verhaal (dat door de Amerikaanse marine overigens steeds in alle toonaarden is ontkend) en doet er zelfs nog een aantal flinke scheppen bovenop.
   
                           TIJDMACHINEKLIKKERDEKLIK  (HQ)
   
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl